Welcome to detect fake reviews amazon

detect fake reviews amazon

תלמוד תורה ארץ המוריה (גנים ובתי ספר) לבנים ולבנות (במסגרת נפרדת) הוקם ומנוהל על ידי חברי הקהילה לכל תושבי השכונה. בתלמוד תורה לומדים למעלה מ-300 תלמידים. התלמוד תורה שם לעצמו מטרה לחנך את הילדים לתורה, יראת שמים ומדות טובות מתוך שמחה.

write reviews for amazon and get free stuff

שם החוג:שעה:מיקום:ניתן ע"י:
עונג שבת לילדים45 דקות לאחר כניסת השבתמש' הכסטר (שמואל מאיר 4)
חוג טעמי המקרא12:45ביה"כ הספרדיהר' אבי צליח
למוד משניות13:15
שנון תהילים13:30ביה"כ האשכנזי
תנ"ך לילדים (גילאי 6-10)13:30ביה"כ האשכנזיהר' בועז אלוש / הר' שי קמחי
אבות ובנים18:45ביה"כ האשכנזי


write reviews for amazon and get free stuff

הספרייה ממוקמת ברחוב הרב אריה בינה 23 ופועלת פעמיים בשבוע לרווחת ילדי השכונה.הקהילה מקיימת לעיתים קרובות (בחגים, ל"ג בעומר וכו') מסיבות לילדים.